sEmcha (<<<<-

14 03 2008

I ..

I was ..

I was standing ..

I was standing in line like the rest!

WHEN SUDDENLY SOMEONE APPEARED OUT OF NOWHERE AND SAID WITH HIS (KUWAITI) TONE :

6awfoohaaaYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!

chan il-kel yeltefet 3aleih, o awalhum ana =]

o yekkamil il-7abib, hatheeeyyyy ma333aanaaaaaYYY bil-shareekaaaaYY, 6awfoohaa 6awfoohaaa khaloooohaaaaa awal wa7daaaYY!!!

o 6ab3an qasda mino? 

 qasdaah, aanaaYYYYYYYYYY =~~~]  .. e ya jema3at il-kheir, qasdah 3anni lol

the man continued screaming at the security guy,  AGOOLEEEK MA3ANAAYYY BIL KPC!!

o 3ala fekra, I do not work in a petroleum company! =] il-rayyal besaweeli was6a, tekfa was6etek fashalatni =/

everyone was staring at me, and for the first time agool, ye7eglehom ekhezoni il-sara7a, lol ya3ni 3ala israakh el-rayyal? begolooon hathey il-7een iskit, bint saa7ib il-shareka =|

3aaaaaaaaaaad ana shsawait? tesa7abt tesa7aaaaaaaaabt,  *chaan agub* =]

Have you ever been to a similar situation?!

What would you do? lol

 fsh.jpg

lenzen, lesh fey naas yegolon “sEmcha”?! 3asa mashar? lol

Advertisements

Actions

Information

30 responses

14 03 2008
KWT23

U win the award for the funnies posts ever, 3araftaYYYYYYY? 😛
i meet so many people with similar accents…itha ana ib mokanich, amashi ma3a:
him: 5aloooha itmor hathi ma3anayyyyyyy
ana (assuming im a girl): eee walllaaaayyy, sima3taw shigollokom il rayal, an min il sharikaYYYYYYYYY!!!!1

walla, awnas shay lamman itmasheen ma3a nas oo tista3bi6een 3alaihom 😛

14 03 2008
KWT23

funniest*

14 03 2008
Big Pearls

LoooooooooooooooooL, mawgaf la to7saden 3alaih! LoL

14 03 2008
zainoba

I dont know what Id do at that time, I surely will be confused and startled

14 03 2008
Enigma

hahahahhaaaaaYYYYY 😛

14 03 2008
G and L

LOOOOLLL ahahahahahaha a7la shay shlon ‘6ab6a the kuwaiti accent. Tha7aktene;p And no this has never happened to me alf il7imdilla;p

14 03 2008
Houliee

LOOOOL!
Ya3nii ur saying that he doesn’t even know youuu !?
Huw What does that even meaaan?
Wallah Shaklii fahma ghala6 ;p

15 03 2008
Marzouq

looool! Ok thats funny! So now you should join KPC! hehehe

15 03 2008
outkasty

KWT23 : il-khu6oora etkon itha mashait ma3a naas malageef o ana mo gad hal-suwalef lol, o thanks

Big-pearls : la imbala 7esdeeeni 😛

zainoba : ra7 itgubeeeen 6al 3omrich

Enigma : ana il-YYYYY, wadatni ib-dahya lol 😛

G and L : lol zen ashwa, bs 3ad feey wayed malageeef bil-deera b3eed 3annich 😛

Houliee : il-zebda, ya3ni ana illi asarekh 3al-securitiyya, o ohwa ya 6uweelat il-3umer, 7etta il-mudeer ma yegdar yesallim 3aleih, fahamtay willa afahmech zoud? lol

Marzouq : lol! *lay7ooshik* =F

15 03 2008
vixenfatale

enty bas wain wagfaayyy : P

15 03 2008
FourMe

heheh Was he sober? and where was this scene taking place
Why is ur sEmcha mo3waqaa .. maskeen shfeeha??

15 03 2008
Purgatory

wagfa in line for shno ?

15 03 2008
Ms. D

tara ana akhaf ashoof the pics u have ib ur blog! ru3b! shal SEMCHA eljekara!

tadren i know grls eti7achon hashakil!

15 03 2008
Hasan.B

Was6a lel7amam! Ma haza! I would just say: You heard the guy so MOVE!

15 03 2008
Amethyst

Allah yfashla!

It’s SMECHA mu SEMCHA.. Awal mara asma3 hal badleya;\

15 03 2008
Amu

kaaaaaaaaaaaaaaak 😀

15 03 2008
outkasty

vixen : wagfaa 3al-arth wahahahay, LOOOOOOOOOOL 😛

FourMe : in sal7eyaYY, and the sEmcha isn’t mo3awaqa, ana ashofha 7elwa lol

Purgatory : lekay onjizz ba3dh il-mu3amalaat il-muhemma

Ms.D : 3ayal ana shakelha wayed 3ajebne lol

Hasan. B : 7san, ay 7ammam? lol .. KPC mo W.C allah yhadaak lol

Amethyst : chan zain badleya! egoloon sEmcha eb-7ayat’hom il-yawmeya 3adi

Amu : 😛

15 03 2008
shoosha

wai3 looool

15 03 2008
Hasan.B

La khosh 3yal. Elnass betshik ini sakran

15 03 2008
outkasty

shooosha : lol! 7adda =[

Hasan.B : LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! haa mino yabeelaa eyeglasses il-7eeen? 😛

16 03 2008
suspic

Semcha abrak min سمقة/samaqa, trust me.

so really en7ishtai wil nas t6al3ich?

ma galich “wain ray7aaaaaaaaay? t3alai yoobaaay”..

16 03 2008
Hamitaf La B

Ana kela agooool SA – MA – KA hahahahaha….

16 03 2008
Chirp

lol lo ana chan sawait nafs il shay LOOL fashla!!!!!

16 03 2008
F.

If I were you I would have said: “La la, it’s okay” and stay in my place! Ohwa shako yitda5al?!

16 03 2008
outkasty

suspic : LOL yumma takhayal gal chethey? 3adi a6ee7 ghashyana min il-khar3a =~] o smQa, haw felebeenei ili gayelha? =F

Hamitaf La B : lol! chenich babeyya! twanseen 😛

Chirp : LOOL sadeeQteeee =~]

F. : LOL, lay7ooooshik, 3adi ye6eg m3ay salfa, hatha o ana ma ta7achait, sawwa chethey =/

16 03 2008
G

looool would just ignore him and listen to music 🙂

18 03 2008
orangina fadidra

LMAF!!!!!!!!!!
hatha min wain im6al3ina… wei3 la o mal8oof ba3ad!

18 03 2008
Olórin

Seriously whats with the accent! me hates!
Yea been there quite alot..Most memorable one was when I was scheduling for imti7an il driving “masheeha bsir3a!!! awamir mn foog!” and suddenly I was done in less than 2 mns! na’9rat the people weren’t flattering since kanow na6ren mn fatra 00;

18 03 2008
Amethyst

OUTKASTY! Ekteshaf ydeed.. My friend says “6agani” instead of 6agni w fi people ygoloun “hakay” instead of hach!;\

18 03 2008
outkasty

G : ay muZik allah yhadak =/

orangina fadidra : agoolech! fagi3! khara3ni lol

Kaileena : oops! =| yalla telgainhom nesaw il-7eeen lol

Amethyst : LOOL! 6agani ashkara yaahel =F ooo hakay hatha akhaf min belad il-shaam mo? =F

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: