The ALL-New Range Rover, and more

14 09 2008

The ALL-New Range Rover Classic will be scheduled for sale in 2012. *read more*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I had been thinking of buying Range Rover for nearly a year. But, after reading THIS  hawwant =~] .. seriously I do believe car-dealers suck at least where I live!

also, the Co. itself is not honest at all, madri their staff get paid to lie? I went with my brother that day to Ali Al-Ghanim & SONS Co. to check on the Range Rover Sport. bas before going I checked online whether there will be any changes for 2009 models, which EEEEEEEEEEH AAAKOOOW, there will be some EXTERIOR changes. check the below pic o hatha il *source*

fa while we were checking the car, the salesman 3abaaalaa gowa6i il-thaaher fa ga3id yeshra7lena il-7abeeb =~] .. ib-nis gargittah chaan nes’eelaa 3ala modelat 2009, chan yakhme6nna ana o okhooy eb rob333a, ya3ni yemoon 3alaina 3eshtaw

salesman : ana baddi elkuuuun SHEEE, 2008 o 2009,  heyeee heyyeee zaaaitaa nafs eshakil ma-7a-titghayyar abaTan, bs 2009 ra7 teghla eshwaY

we : laaaaaahhhhhhh, shOOOOn? *3a6eenaah bu wayh 3abe66666666666 =~]*

 

chan enkhizzzah … my brother showed him the pic of the NEW Sport-2009, chan yet3ooomas sa7ebna

howwwee bs taghyeer 6afeef, facelift, o kaman 7ayghayroo il jawaneb eshwaY mish ekteer

HAWWWWWWW! 

LAAAAAYAA IL KALAKCHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEY! tawwwwik etgol HEEYEE HEYEEE ZAAITAAAA! bitgis 3alaina wila shino =[[[[[[[[ sij QeNlat adaNb

 

fa min ilyooum o raye7, ana 7arabt’hhhom =~]

 

OPS I FORGOT TO MENTION, that the salesman galleena, “haydee seyyaaara eb sheeee 25000/- ya3nee mish 7ayaa allah seyaraa .. mafeeee majaaal innni elkuun mish ra7 tetghayar w heyee 7atetghayyar” EHNEEEEEEEE ANA ENQAHART  =~~~]

Advertisements
شعـــر بنـــات =~]

12 09 2008

Us, girls .. at a certain age,  we have to remove unwanted hair, bas currently there are no treatments that remove hair permanently. bs mo ma3naata INZARRRE3!!!

Qatheyatna ilyooum,  “Alyssa Milano” from the american series “Charmed” ..  wa man la ya3refoha? .. 3moman, some find her CUTE, (I don’t akeed) to those who find her cute, just look closer ..

 

 lalalalalaa, sadgoooneee hathe mo eed Ma7mood, o ham mo eeed Mus6afa lol, o Qasaman bellah mo photoshoB, hatha ili sheftooh 7aQeQa o waQi3

7ajeeyyaaa, There are many ways to remove unwanted hair:

1. Laser hair removal (naseee7aa?????? Alsalaam clinic)

2. SHEEEEERA? =]

3. Waxing?

4. Shaving?!

5. melgaaa6 lol

ma tabeeen??? .. bleaching 3al aqal!

 

ya3ni you do have various options, o ham you’re an actress fa shay 6abe3ey you have to do it, if not for yourself, 3ashaneey ana? =] … BS TEBGAAIN CHETHEEEEY!!!! YER7AM OMMECH LAAAAAAAAAAAAAA’

 

atamana lakom efaran shaheyyan wa so7orran 6ayyeban =]

A7EBKOM fi-ellah =~]