YES or NO ..

18 10 2008

Allah yer7aam jamee3 amwat il-muslemeen, 6ab3an mo siij 230942830498 3aza eb aqal min shahhar … 3moomaan bakheth raykom eb shay bseer3a … 3indena 7alat wafat, oo mithil ma tadroon lazim tenghisssil taleey yadfenoonha, fa … aroo7 il-mghaissel ashoof???

Advertisements